Allmänna villkor

Leveransvillkor

Fritt Fabrik.

Prisvillkor

Sex månaders fast pris från kontraktsdatum.

Betalningsvillkor

 A) Betalning erlägges med handpenning om 30.000 kr. vid kontraktsskrivande, 20% av avtalssumman vid tillverkningsorder, resterande belopp ,senast dagen efter husleveransen. Innan övertagande sker skall 100 % av avtalssumman vara betalt. leverans sker när huset är klart 30.000kr handpenning vid avtal (ingår i priset) pengar tillbaka om bygglov eller finansiering uteblir enligt konsumentverkets regler.

B) Köparen skall vid tillverkningsorder, till säljaren ställa bankmässig säkerhet eller annan säkerhet som säljaren kan godta.

Priset kan justeras med byggindex från Statistiska centralbyrån MT74. Hur uträkning sker framkommer av leveransbeskrivningen. Fast pris 6 mån. från nedanstående avtalsdatum

Bankgaranti eller spärrförbindelse från din bank vid order/beställning.        

 

 

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och förändringar.

 

       

Vad ingår i priset?

Leveransbeskrivning