BYGG BARNSÄKERT

Nya bygg tips från Boverket. Hur man bygger barnsäkert
-i byggandet, på tomten och i utemiljön.
Klikca på Läs mer och ladda ner pdf-filen från Boverket.

 

Boverket skriver i sitt förord:

Förord
I vårt samhälle fäster vi stor vikt vid att värna om
barns liv, hälsa och rättigheter. Barn är speciellt utsatta
för olycksrisker genom att de inte har samma möjligheter
och förmåga att skydda sig som vuxna. För
byggd miljö finns särskilda regler i Sverige som syftar
till att förebygga att barn skadas genom olycksfall.

 

Ladda ner filen från Boveket PDF

http://www.boverket.se