New England i Hustillverkare LjusneHus inspiration

Vi har tillfört en nyhet till våra hus modeller NEW ENGLAND
En av Sveriges populäraste stillar just nu, kan det bero på vår långa kust?

Historia om New England

 

Namnet New England härstammar från den tidiga europeiska koloniseringen då kapten John Smith 1616 beskrev området i en broschyr för "Nya England". Namnet blev 1620 officiellt godtaget av Englands kung Jakob I inför rådet i Plymouth

Efter Pequot-kriget 1637förenades kolonierna i Massachusetts Bay, Plymouth, New Haven och Connecticut i en lös samarbetspakt som kallades för New England-konfederationen. Konfederationen användes för att koordinera gemensamt försvar mot holländarna i kolonin Nya Nederländerna söderut och norrut mot fransmännen i Nya Frankrike; samt även för att upprätthålla av återförandet av förrymda slavar.

Konfederationen bestod av ett råd med två delegater från varje koloni. Dock hade den inte någon formell makt utan litade på att varje koloni självmant följde rådets beslut. Under 1650-talet upplöstes konfederationen när Massachusetts Bay-kolonin vägrade att följa rådets beslut angående konflikten med holländarna. Det blodiga indiankriget Kung Filips krig (1675-1676) satte stopp för indianernas inflytande i regionen men hade förödande konsekvenser på kolonierna

Englands kung Jakob II oroade sig för att kolonierna blev för självständiga och kungjorde därför 1686 "Nya Englands herravälde" (en: Dominion of New England), som skulle verka som en administrativ union åt alla New Englands kolonier. Två år senare, 1688, togs även de före detta holländska kolonierna New York och New Jerseyupp i unionen. Unionen var inte alls omtyckt av koloniernas invånare. 1687 skickade herraväldets guvernör Edmund Andros en beväpnad styrka för att hämta Connecticut-kolonins kungliga fribrev efter att kolonin vägrat följa ett av hans beslut. Enligt legenden gömdes fribrevet i en ek, kallad Charter Oak-trädet. Andros försök att ena koloniernas försvar var mindre lyckat och herraväldet upphörde efter endast tre år då Jakob II avsattes under revolutionen 1689

Kolonierna förenades inte igen förrän 1776 när de uppgick i Förenade delstaterna. Under 1700- och 1800-talen, och även än i dag, ansågs New England fortfarande vara en mycket utpräglad region av landet. Under 1812 års krig talades det om en utgång från Unionen på grund av att New Englands handelsmän motsatte sig kriget med Storbritannien.

Förutom den kanadensiska provinsen Nova Scotia, "Nya Skottland", är New England den enda nordamerikanska regionen som ärvt sitt namn från de brittiska öarnas kungariken. New England har bevarat sin regionala karaktär, speciellt dess historiska platser. Regionens namn är en påminnelse om det förgångna, då flera engelsk-amerikaner har migrerat västerut.

I september1938 härjade en svår orkan i östra Nordamerika, och drabbade framför allt New England.

Källa: Wikipedia New England Ljusnehus Hustillverkare bygga hus