Starkt bostadsbyggande i storstäderna

Starkt bostadsbyggande i storstäderna

På Boverkets hemsida kan man läsa i ett pressmedelande daterat 2011-06-30 Att:


Bostadsbyggandet har ökat kraftigt det senaste året. I de tre storstäderna påbörjades fler bostäder än på 30 år, med undantag för de så kallade Odellplattorna år 2006. Men de närmaste åren blir ökningen betydligt svagare. Boverket bedömer att i främst Storstockholm är byggandet otillräckligt i förhållande till befolkningsökningen.

Stark ökning av flerbostadshus, men småhusbyggandet står stilla
29 500 bostäder påbörjades det senaste året till och med mars. Det är 45 procent fler än ett år tidigare. Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus har ökat betydligt och var nära de förra toppåren 2005-2007. Både hyresrätter och bostadsrätter har ökat starkt. Däremot var antalet påbörjade småhus 40 procent färre än under toppåren.

Rekordhöga nivåer i storstäderna

Stockholms, Göteborgs och Malmö stad rapporterade det högsta antalet byggstarter på mer än 30 år, bortsett från år 2006 med de så kallade Odellplattorna. Byggandet av hyresrätter låg i stort sett i nivå med toppåren 2005-2007. Byggandet av bostadsrätter låg i nivå med förra toppen i Stockholm, men betydligt över i Göteborg och Malmö.

Läs mer på Boverkets hemsida:

http://www.boverket.se