Nu är Finansinspektionens förslag om nya amorteringskrav klart.

Alla som tar nya bolån kommer att få amortera ned till 50 procents belåningsgrad.
Detta för att minska de svenska hushållens skuldsättning.


Nivåerna i förslaget om amorteringskrav är de samma som de Finansinspektionen presenterade i höstas. Alla som tar nya lån och har en belåningsgrad över 70 procent (alltså att lånet är större än 70 procent av köpesumman) måste amortera 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år.
De som har en belåningsgrad under 70 procent amorterar 1 procent av lånet per år tills belåningsgraden är 50 procent.
– Du ändrar alltså inte amorteringsnivå varje år, utan bara när du når 70 procents belåningsgrad. Du har alltså bara två amorteringsnivåer, säger Karin Boman Röding, pressekreterare på Finansinspektionen.
Det innebär att amorteringskostnaden per månad är den samma hela tiden, tills du kommit ned till den lägre nivån. Då får du en ny fast amorteringskostnad.
– Vi har sedan i höstas utarbetat detaljerna i förslaget, säger Karin Boman Röding.
Fritt att byta bank
Kraven gäller inte befintliga lån. Inte heller gäller kraven om man byter bank.
Däremot gäller kraven om du utökar ditt lån för att till exempel bygga om. Då gäller kraven på det utökade lånet. Detta måste du amortera tills dess den totala belåningsgraden är under 50 procent eller att det nya, utökade lånet är helt betalt. Beloppet du amorterar varje år utgår från ditt totala lån, alltså det gamla lånet plus det nya.
Från 1 augusti
Om priser på bostäder i ditt område stiger då? Du får omvärdera bostaden vart femte år och på så sätt justera belåningsgraden efter det nya värdet på din bostad.
Om du bygger ut får du omvärdera bostaden ändå – men då ska det vara en rejäl utbyggnad som avsevärt ändrar värdet på din bostad. Att renovera ett badrum eller ett kök räknas inte.
Slipper amortera
Du kan slippa amortera under en tid om det finns särskilda skäl. Till exempel om du blir arbetslös eller om det inträffar ett dödsfall i familjen.
De nya reglerna föreslås börja gälla från och med 1 augusti. Men ska först ut på remiss.