Svenska LjusneHus

Hustillverkare LjusneHus anno 1943

Entreprenörskap - utveckling - effektivisering och framåtanda

Det är sammanfattningen man med lätthet kommer att tänka på när man hör denna fantastiska berättelse om industrins historia från Ljusne.

» Historien började redan 1849

I Ljusne finns erfarenhet och yrkesskicklighet när det gäller träindustri ända sedan 1849

» Ljusne sågverk

Träindustrin i Ljusne i Hälsingland har gamla anor och traditioner. Det första sågverket i Ljusne anlades 1849 och var vattendrivet. Sågverket byggdes ut successivt under åren, det vattendrivna sågverket ersattes 1881 med ett nytt ångdrivet sågverket med 16 såg ramar och en kapacitet om 18000 s t d, ett av Sveriges största exportsågverk. Nästa steg var att bygga ett nytt eldrivet sågverk vid Vårdbergsviken som kom i drift1917.

» Ljusne Plywood

1925 upptogs tillverkningen av plywood i Ljusne. Under årens lopp moderniserades fabriken ett flertal gånger, även produktmixen förändrades för att tillgodose den växande marknaden. Ljusne plywoodfabrik var under en viss tidsrymd Sveriges största med en tillverkningskapacitet på 25000 m³.

» Ljusne board

1934 byggdes i Ljusne en av Sveriges första boardfabriker. Under årens lopp skedde moderniseringar och utbyggnader. Råvaran var flis och spån från det egna sågverket.
Produktmixen var hård- och porösboard, byggboard, innertakplattor och takplank, perforerad board och vindtät byggskiva.

» Ljusne hus

Första och största hustillverkaren av monteringsfärdiga hus

Företaget Ljusne Woxna AB, som tillhörde samma koncern, startade tillverkningen av Ljusne trähus som senare bytte namn till Ljusne hus. 1943 påbörjades bygget av en fabrik för monteringsfärdiga trähus, produktionen startades under 1944. Detta var en naturlig utveckling, skogen gav råvaran, de egna industrierna i Ljusne tillhandahöll sågade trävaror, plywood och board. En förädlings kedja som många idag drömmer om att få ha. En annan bidragande orsak var också att en mycket intelligent bolagsledning förutsåg en stor kommande efterfrågan på bostäder och egna hem både inom- och utanför landets gränser, efter ett kommande krigsslut, som vid denna tidpunkt kunde skönjas.

Produktionen var vid starten ca 100 hus per år men ökades efter vidtagna rationaliseringar och utbyggnader till ca 500 hus per år. Man var nu Sveriges största hustillverkare av nybyggda hus som prefabricerades inomhus i en fabrik.

Tillverkningen av husens ytter- och innerväggsblock samt takluckor skedde i den stora spikhallen i specialkonstruerade spikbänkar. I en särskild avdelning tillverkades takstolar och fackverk maskinellt med stor precision i en takstolspress, (hydroline).  Ljusne trähusprodukter hade ett grundmurat rykte för sin höga kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet.

  • 1971 tog nya ägare ett beslut om att lägga ner tillverkningen.
  • 1972 gick den sista husleveransen och husfabrikens saga var all efter 28 år av verksamhet på orten.

» Hustillverkare LjusneHus

bildtitel35 år efter det ödestigande beslutet om att stänga fabriken,  fattades beslutet att ta upp tråden och föra hus traditionen vidare.

- I Ljusne kan man och skall man bygga hus. Det känns riktigt att utvecklingen med prefabricerade hus nu tas till nästa nivå.

Husen skall nu byggas i volymer inomhus i fabriken, därefter transporteras de till byggplats för montering, på så vis ökar förädlingsgraden i fabriken och fler arbetstillfällen tillförs i Ljusne. Efter montering till ett tätt hus tar kunden vid och inreder sitt eget hem (efter forskningens senaste rön)

Källa: Tord Lindgren, Ljusne Museum

På Ljusne Museum med bl.a. Tord Lindgrens hjälp, kommer man att i början av 2011 anordna en utställning som beskriver utvecklingen -Från Hustillverkare husfabrik till komponent fabrik.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och förändringar.

Vad ingår i priset?

Leveransbeskrivning