Att bygga hus

Svenska LjusneHus

Klicka på de olika länkarna för att få veta mer.


====================================

Samarbetspartner  i vår nya satsning i Fjällen

Grycksbo Bygg & Kakeltjänst
byggkakelgrycksbo.se

OXBERG Entreprenad & VVS
 

==================================== 

Hustillverare Ljusnehus rekommenderar en

Varm, tät, inneluftventilerad krypgrund.

välj mellan följande leverantörer

====================================

Isolergrund

Isolergrund® typgodkänd husgrund - Auktoriserad grundentreprenör

Isolergrund är Sveriges enda typgodkända husgrund med värdefulla fördelar för husköpare och
husleverantörer. Vårt företag är auktoriserad grundentreprenör för Isolergrund®.
Läs mer på www.isolergrund.se

 Hustillverkare LjusneHus isolergrund

====================================

 LEIF TJÄLLDÉN AB

 Adress Arlövsvägen 30, 232 35 Arlöv Telefon 040-431580 Email info@tjallden.se

http://www.tjallden.se/produkter/krypgrund-inneluftsventilerad

Bilder, pris exempel, snabbkalkyl, monteringsanvisningar

====================================

 

Har du frågor om att bygga hus? Välkommen att höra av dig, vi hjälper dig gärna. 

 

 

FÖR DIG SOM VILL VETA MER

www.konsumentverket.se

www.skatteverket.se

www.omboende.se

www.boverket.se

www.arn.se

http://home.swipnet.se/byggochenergiteknik/ 

 

 

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och förändringar av villkor.

 

Hustillverkare  och  husleverantör

Här finns bilder från olika byggen. Hustillverkaren LjusneHus är en husleverantör med egen husfabrik.

 

Bygga hus

Ska ni bygga hus så kan dessa bilder ge ett bra tips om hur det går till.    

Vad ingår i priset?

Leveransbeskrivning