Frågor och svar (FAQ) om Attefallshus.

Bygga Hus  - Attefallshus  - Hustillverkare LjusneHus

Det krävs dock att samtliga krav för ett Attefallshus är uppfyllda samt en anmälan till byggnadsnämnden och startbesked innan du bygger till.

Får jag bygga till ett Attefallshus på 25 kvadratmeter med den bygglovsbefriade tillbyggnaden på 15 kvadratmeter?
SVAR: Nej, det är inte tillåtet.

Gäller reglerna även på arrenderad tomt i fritidsområde?
SVAR: Ja, så länge det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten.

Källa: Boverket

www.boverket.se