Steg för steg   -  Bygga Hus  -  Hustillverkare LjusneHus 

Svenska LjusneHus

Vad ingår i priset?

Leveransbeskrivning

Tre...

Färdigt för målning
och inredning
Nu står det inte på förrän du kan förbereda flytten. Men än får du hålla dig till tåls en liten tid. Nu är det dags för dig att börja inreda eller den entreprenören du har anlitat.


Lycka till!

Tu...

 

Husleverantör

 

Montering på byggplats
När huset kommer fram till byggplatsen startar monteringen omgående, förutsatt att det inte är nederbörd, vi monterar aldrig vid nederbörd
Först ställs modulerna på plats sedan lyfter man upp gavelspetsarna och sist lyfts yttertakkassetterna på plats. Modulskarvar skruvas igen, takpannor lyfts upp på taket och läggs ut. Hängrännor, stuprör och plåtar monteras. Nu är huset klart för att målas och ytbehandlas

Ett...

Bygga Hus

Byggnation i fabrik Hustillverkning
Först bygger vi alla väggblock golv block och takblock. Sedan monteras dom ihop till färdiga moduler/volymer med alla innerväggar
Därefter byggs yttertakkassetter som packas i platta paket
När huset är hel färdigt emballeras det och lastas på transportbilarna

Grund

Grund

Innan du bestämmer vilken grund som är lämpligast att bygga huset på bör du ta hänsyn till en rad naturliga förutsättningar. Sluttar tomten eller är det plant, lerigt eller bergigt? Beroende på hur det ser ut just där du ska bo väljer du mellan en krypgrund eller en källare för ett sluttningshus. I de flesta fall blir det bäst med en krypgrund. Detta val ger dig en möjlig het att hålla kontroll på hur ditt hus mår under ytan, en platta på mark ger dig inte en sådan möjlighet. Vill du inte ha denna möjlighet kan du fylla grunden med isolering istället för att lägga den under grunden. Detta ger dig nästan samma effekt som platta på mark.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och förändringar.