Vår vägg

Det finns mycket att prata om när det gäller väggar, och kanske då i synnerhet vår vägg. Den är så avsevärt mycket mer än bara en rumsavgränsande vertikal byggnadsdel till våra nybyggda hus.

Vårt arbete som hustillverkare på LjusneHus handlar till stora delar om att rita och planera inför morgondagens hus, där miljön blir en allt tydligare och mer självklar del i allas våra liv. Det innebär att vi som hustillverkare ständigt måste se över allt vi gör, allt från inköp, leveranser materialval och naturligtvis, väggkonstruktioner till ditt nya hus.

En yttervägg utgöra en del av klimatskärmen även kallat klimatskalet, den håller kylan ute och värmen inne. Kraven på att uppvärmningssystem samt tätheten i tak, vägg, fönster, dörrar är höga därför att energiförbrukningen skall bli så låg som möjligt.
Våra fönster till exempel har i dagsläget ett U-värde (anger hur väl ett fönster eller en dörr förhindrar att värme släpps ut) på 1,0 mot tidigare 1,2. Ju lägre värde desto bättre.

Vår VäggVäggens uppbyggnad

Utifrån och in

Panel 22x145mm dubbelfas

28x60mm spikregel

Vindduk

45x170mm regelstomme

170mm stenullsisolering

45x45mm regelstomme

45mm stenullsisolering

0,15mm Ångspärr

45x45 regelstomme

45mm stenullsisolering(installationsutrymme för el)
Gips 13mm 

Väggen är 323 mm tjock med massiv regelstomme och isolering 260mm stenull . Isoleringen monteras i tre separata skikt, vilket gör att vi får förskjutna skarvar av isolerskivorna och vi bryter köldbryggan.

Lika viktigt som att ha en tjock vägg, är att den är tät. Fukten som kommer t.ex. från oss via inneluften får absolut inte röra sig in i väggen. Vi använder en vindduk som vindskydd bakom panelen det ger oss en möjlighet till att få riktigt täta skarvar samt invändigt en använder vi en diffusionsspärr.

För att undvika att man punkterar diffusionsspärren vid dragning av till exempel elen, eller upphängning av tavlor, har vi en 45 mm djupt och separat installationsutrymme, som även är isolerat, mellan innerväggens skiva och diffusionsspärren. En mycket praktisk detalj.
Vi har också nyligen tagit fram en helt ny tätningsmetod runt dörrar och fönster som säkerställer att vi inte får läckage runt dessa byggnadsdelar, vilket traditionellt har varit en svag länk.

Det finns mycket att prata om när det gäller väggkonstruktioner. Slå oss en signal så berättar vi mer om fördelarna med att bo i ett hus med väggar från Svenska LjusneHus