Skall man Bygga hus finns det en del att tänka på, som Imma på fönstren tillexempel.

Imma eller frost på fönstren kan sitta på insidan, utsidan eller mellan glasen. Vad beror det på och hur kan du slippa imman?

 

Imma eller frost på fönstren: 

Täta gardiner, energiglas och djupa invändiga fönstersmygar, fönstren sitter långt ut och nästan jämt med fasaden, kan leda till imma på fönstren. Med en radiator under fönstret eller att flytta in fönstret 5cm kan få frost och imma att försvinna.

Imma på insidan av fönsterrutan

Enkelt uttryckt, imma bildas på insidan av glaset på grund av att den varma inomhusluften kyls av mot de kallare rutorna. Fukten i den varma luften sätter sig på den kalla rutan och blir imma. Ju fuktigare luften är och ju kallare glasrutan är, desto mer imma blir det. Det fuktiga inomhusklimatet är varken bra för människan eller fönstret. Om kondensvattnet rinner ner på fönstrets trädelar under lång tid blir det röta och mögel i träet. Ett konstant fuktigt inomhusklimat är inte bra för hälsan.

Samma sak som du ser på rutan kan även hända inne i din vägg.

Exempel på åtgärd:

Imman på insidan av glaset försvinner om du har rätt luftfuktighet inomhus, om kring 40-50% vid en inomhus temperatur på 20 grader. Luftfuktigheten mäts med en hygrometer som finns att köpa hygrometer clasolson.
Högre luftfuktighet sänks bland annat genom förbättrad ventilation. Viktigast är att ventilera i kök, bad- och tvättrum. Skall man bygga hus måste man ha mekanisk från luft från dessa rum, vanligast sätter man in en frånluft värmepump som då återvinner energin i den varma luften. Man kan även köpa en avfuktare för att nå rätt luftfuktighet men då kostar den i drift.

Har du nyss byggt hus och huset har platta på mark och har imma på insidan av fönstret, beror imman sannolikt på byggfukt. Det kan ta ett år eller mer innan all byggfukt torkat ut och innan dess måste du vädra extra ofta.
Detta fenomen får man inte om man väljer att köpa hus av LjusneHus vi bygger hus inomhus, som skall stå utomhus. Våra hus levereras utan byggfukt.

En radiator under var fönster förhindrar imma, luften kan då cirkulera på insidan av fönstret. Har du bytt radiatorer mot golvvärme cirkulerar luften lite sämre än tidigare och imma kan uppstå. Det kan även bero på för djupa fönsterbrädor, värmen från radiatorerna då inte upp till fönstret. detta kan åtgärdas genom att borra hål och montera in små galler.  En annan orsaktill dålig luft cirkulation kan vara  för kraftiga gardiner framför fönstret. 

 

Imma mellan fönsterrutorna

Är det imma mellan fönsterrutorna beror det oftast på för dålig ventilation mellan bågarna. Det kan vara  tätningslisten mellan båge och karm som inte sitter enligt anvisningar, kontrollera ventilationsspringorna mellan ytter- och innerbåge samt mellan karm och ytterbåge  är korrekt utformade. Du kan även kontakta fackman. Imman mellan rutorna kan även på att en persiennlåda har tätat till ventilationsspringan mellan bågarna upptill eller att det är en felaktig utformning av plåtbröstningen vid fönstret. Extremt kall vind i kombination med solsken kan också ge imma mellan fönsterrutorna. Har du termoglasruta/energiruta där imman sitter mellan glasen är rutan sannolikt punkterad och ska bytas.

Imma på utsidan av fönstret
På riktigt energieffektiva glasrutor med lågt U-värde kan det komma imma på utsidan av glasrutan under natten. Det beror på att rutorna isolerar så pass bra och imman försvinner när det blir dag och luften värms upp. Imma på utsidan är ofarlig för fönstret. Det kan motverkas om du har makiser, träd eller buskar som skärmar av fönstren mot himlen.

Tidigare gick det att få skattereduktion för att byta till energieffektiva fönster. Det stödet togs bort vid årsskiftet 2008/2009 till förmån för ROT-avdraget. Du får nu göra ROT-avdrag för arbetskostnaden vid byte av fönster.